המדען הראשי- פעילות במספרים.

פעילות במספרים של המדען הראשי

לשכת המדען הראשי (המנהל למחקר ופיתוח תעשייתי) תומכת מדי שנה, במאות תכניות חדשות בכל שלבי המו"פ. מחדשנות טכנולוגית הנובעת מרעיון של יזם בודד בשלבים הראשונים, דרך חברות חממה ועד לחברות הפועלות באופן עצמאי. הלשכה תומכת בפיתוח טכנולוגיות חדשניות למוצרים חדשים בכל הענפים, בקרב חברות ותיקות וחדשות, בתעשייה עילית (היי-טק), תעשייה מסורתית, וכן באמצעות תמיכה בשיתופי פעולה בינלאומי ופיתוח תשתיות טכנולוגיות לידע.

מסלולי הסיוע במסגרת קרן המו"פ  

קרן המו"פ – לפיתוח מוצרים ותהליכים חדשניים

תכניות מאושרות הפועלות בעוטף עזה זכאיות החל מספטמבר 2014  לתוספת שיעור תמיכה של %25 (כולל %10 אזור מועדף). ועדת המחקר קיבלה גם החלטה על הכרה בתחומים טכנולוגיים מועדפים: ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, מו"פ ויזמות בתחום הגנת הסייבר, מו"פ בתעשייה המסורתית, מו"פ בחברות מתחילות . תכניות בתחומים אלו, שנבחנו ואושרו על ידי הועדה, נתמכו בשיעור של %50 .

ב- 2014 הוגשו במסגרת קרן המו"פ 1,180 פרויקטים בהיקף תקציבי של 5,783 מיליון ₪ מזה אושרו 750 פרויקטים בתקציב של 2,350 מיליון ₪ במענק כולל של 999 מיליון ₪. היקף התמיכה במסגרת קרן המו"פ הוא כ-1 מיליארד ש"ח בשנה, והגבייה מתמלוגים היא כ-400 מיליון ש"ח מדי שנה.

מרכזי מחקר ופיתוח של חברות ישראליות גדולות בפריפריה

זהו חלק מהמנגנון לצמצום הפערים המשמעותיים בין הפריפריה למרכז, הבאים לידי ביטוי בעיקר ברמות שכר והשכלה. המסלול מופעל משנת 2010 בהתאם לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה. המסלול מאפשר לחברה המעבירה פעילות משמעותית מהמרכז לפריפריה, ודאות לגבי תקצוב הפעילות לעד שלוש שנים. ב-2014 אושרו 5 פרויקטים בהיקף תקציב של 108 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 70 מיליון ₪.

 

הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות

זהו מסלול למתן תמיכה במו"פ ארוך טווח של חברות גדולות, מופעלת במסגרת הוראת מנכ"ל מס 8.0 משנת 2001. מטרתה לגרום לחברות הגדולות להתמקד יותר בפיתוח ידע ותשתיות טכנולוגיות, מו"פ גנרי – מו"פ ארוך טווח. בשנת 2014, אושרו 61 פרויקטים בהיקף תקציב של 156 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 68 מיליון ₪.

מרכזי פרויקטים של חברות רב-לאומיות

זהו מסלול לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים של חברות רב-לאומיות בישראל. התכנית מופעלת במסגרת הוראות מנכ"ל 8.13 משנת 2008. מטרת התכנית היא לעודד חברות בינלאומיות בתעשייה המסורתית והתעשייה המעורבת ולהקים מרכזי פרויקטים במדינת ישראל. ועדת המחקר היא זו שמאשרת את תכניות, ויישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי. בשנת 2014 אושרו מענקים בסך 19.6  מיליון ₪.

מו"פ עסקי בחקלאות

המסלול לעידוד פיתוח מוצרים חקלאיים למכירה וליצוא. התכנית החלה בשנת 1994 במסגרת הוראת מנכ"ל 4. מ-2014 היקף התקציב השנתי הכולל לתכנית היה 6 מיליון שקלים, באיגום משאבים של משרד החקלאות, המדען הראשי במשרד הכלכלה ומשרד האוצר.

מרכזי מו"פ פיננסי

מסלול המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.17 מאוגוסט 2010. התכנית מיועדת לעודד תאגידים פיננסיים גלובליים בינלאומיים להקים בישראל מרכזי מחקר ופיתוח טכנולוגיים שישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית. במהלך 2011 אושרו הקמת שני מרכזי מו"פ פיננסיים: של סיטי בנק ושל בנק ברקליס, בהיקף של 190 מיליון ₪ לחמש שנים.

תכנית לעידוד פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

מסלול שמופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.19 החל מספטמבר 2011.  מהפעלתו ברבעון האחרון של 2011 ועד סוף 2014 אושרו 25 פרויקטים בהיקף תקציב של 15 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 11 מיליון ₪.

 

מימד" – מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ומסחרי

מסלול המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.20 החל מינואר 2012. מטרת התכנית היא לקדם מחקר ופיתוח צבאי, ביטחוני ומסחרי המהווים מצד אחד תרומה לביטחון המדינה ומצד שני בסיס לפוטנציאל כלכלי. בשנת 2014 אושרו 36 פרויקטים בהיקף תקציב מאושר של כ-60 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 36.1 מיליון ₪.

עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל

מסלול המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.24 החל מדצמבר 2012. מיזם משותף בין לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה,  ומשרד המדע. מטרת התכנית יא לקדם מחקר ופיתוח של מוצרים בתחומי החלל. החל מתחילת התוכנית בדצמבר 2012 ועד סוף שנת 2014 אושרו18  תכניות מו"פ בהיקף תקציב מאושר של 74 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 51 מיליון ₪.

קידמ"ה – קידום מו"פ להגנת מרחב הסייבר

מסלול המופעל החל משנת 2013, בהיקף תקציבי כולל של כ-80 מיליון ₪ בין   2013-2014 . מקורות המימון הם %50 מתקציבי לשכת המדען הראשי והמטה הקבינטי הלאומי. מטרתה קידום המו"פ והיזמות בתחום הסייבר, על מנת לשמר ולהעצים את הפוטנציאל התחרותי של התעשייה הישראלית בשוק הגלובלי. בשנת 2014 אושרו 32 פרויקטים בהיקף תקציב של 91.1 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 47 מיליון ₪.

השבת אקדמאים

תכנית בין-משרדית המשותפת לות"ת ולמשרדי הקליטה והכלכלה ומטרתה לסייע להשבת מפתחים וחוקרים לארץ ולסייע לחברות בקליטת כוח אדם איכותי. היקף התקציב להפעלת התוכנית ל חמש שנים עומד על 20 מיליון ₪ באיגום משאבים בחלקים שווים לכל צד.