הלוואות בערבות מדינה- מסלול עסקים בהקמה

מסלול עסקים בהקמה

מסלול זה כולל את העסקים הבאים:

עסק אשר עדיין לא ייצר הכנסות, טרם התחיל בפעילות העסקית. במקרה כזה העסק צריך מימון להשקעה הראשונית על מנת להתחיל בפעילות הרצויה. במילים אחרות, כל יזם אשר מעוניין להקים עסק יכול לפנות למסלול הקמת עסק.

עסק אשר נרשם במשרדי המע"מ וקיבל תעודת עוסק מורשה אך בפועל עדיין לא עשה שימוש במסגרת אשראי (ביצע הפקדות או לקח הלוואה לעסק). כלומר עסק אשר נמצא כרגע בתהליך הקמה ומצריך הלוואה.

עוסק פטור, חדש או וותיק, אשר מעוניין לבצע השקעה בעסק אשר תגרום לגידול במחזור ההכנסות, מה שישנה את סטאטוס העסק שלו לעוסק מורשה או לחילופין רוצה להקים חברה בע"מ. כלומר העסק רוצה הלוואה לטובת פעולה, בין אם היא רכישת מלאי או בין אם היא רכישת מכונה, אשר תגדיל משמעותית את מחזור ההכנסות של העסק.

בעל עסק המפעיל עסק במקום מגוריו האישי ורוצה הלוואה בערבות מדינה לטובת מעבר למתחם מסחרי לצורך הפעילות העסקית שלו (חנות, משרד). כל עוד מחזורו המצטבר של העסק מיום פעילותו אינו עולה על חצי מיליון שקלים מיום הקמתו.

תנאי ההלוואה

סכום מקסימלי: 500,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ או 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.

תקופת ההלוואה: עד חמש שנים, מתוך זה עד 6 חודשי גרייס.

ריבית: ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.

בטחונות: עד 25%.

 

הגדרות

מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪.

מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ – מוגדר כעסק קטן.

מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪ – מוגדר כעסק בינוני.

 

דרישות סף

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל
 • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק או במוסדיים
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשה החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

 

תהליך הגשת הבקשה

 1. עם פנייתך למינופים, היועץ הכלכלי יבנה ביחד איתך את התוכנית העסקית של העסק שלך. התוכנית העסקית תכלול את כל הנתונים הפיננסים של העסק, הסבר אודות הסיבה לבקשת כספי ההלוואה מהקרן ותחזית פיננסית שמראה הכנסות עתידיות ומעידה על יכולת העסק להחזיר את כספי ההלוואה. אפשר לעשות את זה כל עצמאית אבל בפועל רוב העסקים הפונים לקרן לקבלת ההלוואה בצורה עצמאית לא מקבלים בסוף את ההלוואה או מצליחים לסיים את תהליך הבקשה. לכן מומלץ לקחת את שירותם של חברת ייעוץ עסקי, כזו שיש לה ניסיון בהגשות לקרן הסיוע לעסקים. עם ליווי צמוד של תוכלו להגדיל את הסיכוי שלכם לקבל ההלוואה מהמדינה.
 2. בחירה באחד מן ארבעת הבנקים: לאומי, אוצר החייל, מזרחי-טפחות או מרכנתיל דיסקונט
 3. תשלום אגרה בסך 250 ש"ח לחשבון החשב הכללי והצגת אישור תשלום
 4. שליחת שאלון הבקשה לחברה הזכיינית מטעם הקרן בערבות מדינה
 5. פגישה עם כלכלן מטעם החברה הזכיינית.
 6. החברה הזכיינית תבצע בדיקה כלכלית בהסתמך על התוכנית העסקית והנתונים הפיננסיים שהוגשו
 7. החברה הזכיינית מעבירה את המלצתה. חיובית או שלילית. במידה וההמלצה שלילית, ניתן להגיש ערר או להגיש בקשה חוזרת לאחר שישה חודשים במידה וההמלצה חיובית, החברה הזכיינית מעבירה את המלצתה לבנק המטפל
 8. וועדת האשראי הכוללת את: נציג הבנק, נציג החברה הזכיינית ונציג משרד האוצר מגבשת החלטה סופית בקשר לבקשה. במידה וההחלטה שלילית ניתן להגיש בקשה חוזרת לאחר שישה חודשים.
 9. אישור הבקשה וקביעת תנאי ההלוואה על ידי וועדת האשראי והעברת המשך הטיפול לבנק המטפל

 

מסמכים נדרשים

 1. דוחות כספיים- דוחות מבוקרים 3 שנים + מאזן בוחן שנה שוטפת.
 2. חברה בינונית- תידרש להציג דוחות מבוקרים שנה חולפת החל מתאריך 01/05 בכל שנה. חברה קטנה- תידרש להציג דוחות מבוקרים החל מיום 01/08 בכל שנה
 3. דו"חות מע"מ שנה אחורה.
 4. טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים שנה אחורה.
 5. תדפיס מרשם החברות (לחברה בלבד), לעמותה – תדפיס מרשם העמותות.
 6. דו"ח ריכוז יתרות עדכני ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק.
 7. דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 8. במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו"חות רווח והפסד ושומות מס.
 9. דוחות עסקים/ חברות קשורות במידה ויש מאזן מבוקר 3 שנים + מאזן בוחן שנה שוטפת.
 10. הצעות מחיר עבור תוכנית ההשקעות.
 11. אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית (ראה סעיף 2 ב"תהליך").

 

שימו לב

על פי הנחיות משרד האוצר, לא ניתן להגיש מספר בקשות במקביל למספר בנקים שונים ולמספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.

עסק אשר לו הלוואה פתוחה מהקרן, ומעוניין להגיש בקשה להלוואה נוספת, רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם ובאמצעות אותו הבנק בו בוצעה ההלוואה הקודמת.

תוקף ביצוע

תוקף הוראת הביצוע – בכל מסלולי ההלוואה (למעט מסלול הון חוזר) תוקף הוראת הביצוע הינו ל-90 יום. בחלוף 90 יום הוראת הביצוע לא תהיה תקפה.

במסלול הון חוזר תוקף הוראת הביצוע הינו ל-60 יום בלבד