מרכז ההשקעות- פעילות במספרים

פעילות במספרים של מרכז ההשקעות

מטרת מרכז ההשקעות היא עידוד השקעות הון, פיתוח של הפריפריה, יצירת מקומות עבודה, קידום חדשנות ופריון, שילוב אוכלוסיות מיוחדות בתעסוקה וקידום כלכלה ירוקה. מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה הוקם לראשונה ופועל מכוח חוק לעידוד להשקעות הון תשי"ט-1959 למתן מענקים והטבות לענפי התעשייה והשירותים העסקיים במשק. החוק לעידוד השקעות הון הוא אחד מהכלים הכלכליים המרכזיים של ויש לו שני נתיבי עידוד מרכזיים: מענקי הון והטבות מס.

מרכז ההשקעות השקיע למעלה מ- 321 מיליון ₪ ב-2014 ורוב ההשקעות היו במיזמי תעשייה ומפעלים בפריפריה. ההשקעות הללו לבד יצרו יותר מ- 5,000 עבודות חדשים. בשנה זו הוגשו 150 בקשות למרכז ההשקעות ומתוכן אושרו 75 בקשות למפעלי תעשייה זעירים, קטנים ובינוניים. מעבר לכך, בשנת אישרו 85 בקשות בענפי התעשייה השונים על ידי מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה . הבקשות היו בהיקף השקעה של 2 מיליארד ש"ח שהביא לתוספת של 2837 משרות וגידול בייצוא הישראלי בהיקף של כ- 2.05 מיליארד ₪.

הסיכום השנתי לשנת 2014

  • ל- 10 חברות גדולות אושרו תכניות השקעה בהיקף של 534 מיליון ש"ח ומענקים להשקעות הללו בהיקף של 106 מיליון ש"ח.
  • השקעות עתידות העשויות להניב גידול במכירות בהיקף של כ-988 מיליון ש"ח מתוכן 963 מיליון ש"ח שילכו ליצוא.
  • נוספו 1416 משרות בעבור ההשקעות באזורי הפיתוח בפריפריה.
  • 75 חברות זעירות, קטנות ובינוניות קיבלו אישור לתוכניות השקעה בהיקף של 2 מיליארד ₪, עבורן אושרו מענקים בהיקף של כ- 204 מיליון ש"ח.
  • תוספת מכירות של 1.908 מיליארד, מתוכן 1.090 מיליארד ביצוא.
  • תוספת עובדים צפויה של 1421 משרות כולן באזורי פיתוח בפריפריה.

 

 

בנוסף על כך, מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה, עם משרד האוצר אישרו את השקעת חברת אינטל בהיקף של כ-22 מיליארד. זה כלל מענק ממשלתי של 300 מיליון דולר שנפרס על 5 שנים. ההשקעה תביא להוספת אלפי משרות חדשות, רובן באזור הפריפריה. מדובר בהשקעה הגדולה ביותר שבוצעה בישראל על ידי חברה זרה, אי פעם!

בשנת התקציב של 2014 מרכז ההשקעות אישר 94 בקשות במסלול תעסוקה לקליטת אוכלוסיות מיוחדות, בהיקף של כ-107 מיליון ש"ח שהוסיפו 1700 משרות חדשות בפריפריה. בנוסף, גם אושר מסלול תעסוקה מיוחד לעובדים בשכר גבוה שנועד לתמוך בקליטת עובדים במיזמים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית ושעוסקים בתעשיות עילית כולל תוכנה, סייבר ומחשוב, בהיקף תקציבי של 33 מיליון ש"ח שיאפשרו קליטה של 200 עובדים בשכר גבוה בפריפריה.

מגוון הפעילויות המתבצעות על-ידי מרכז ההשקעות מחייב את המרכז לפתח יכולות מקצועיות, ארגוניות וניהוליות ברמה הגבוהה ביותר, לפעול באופן שקוף, פתוח, גלוי וידידותי, ולתת מענה מקצועי, מבוסס ואמין ברמת השירות. מרכז ההשקעות פועל באמצעות מנהלה ככתוב בחוק, ועל-ידי ועדות הקצאה, בהתאם להוראות מנהליות של מנכ"ל המשרד.

על מנת לבדוק את זכאותכם למענק, מינופים מעמידה לרשותכם צוות יועצים המתמחים בקביעת האסטרטגיה האופטימלית לצורך בניית חבילת תמריצים ייעודית, ליווי החברה בהליך כתיבת התוכנית והגשתה למרכז ההשקעות וייצוג החברה בוועדות הרלוונטיות.