הסוכנות היהודית

לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה ממונה על ביצוע המדיניות הממשלתית לתמיכה במו"פ תעשייתי. מטרת המדען הראשי היא לפתח את הטכנולוגיה בישראל כאמצעי לעידוד יזמות טכנולוגיות, מיצוי הפוטנציאל המדעי, הגברת בסיס הידע של התעשייה במדינת ישראל, עידוד מו"פ בעל ערך מוסף גבוה ועידוד שת"פ במו"פ הן ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית. בלשכת המדען הראשי מגוון תכניות סיוע שפועלות על בסיס תקציב שנתי.

מענקי המדען הראשי מאפשרים ליזמים, חברות סטרטאפ, היי-טק ומפעלים בתעשייה המסורתית שרוצים לפתח מוצרים וטכנולוגיות חדשניות לקבל מענק כדי לפתח את הרעיונות שלהם ולהפוך אותם לעסקים הפועלים בישראל. המטרה העיקרית של המסלול הזה הינה תמיכה בשנות הפיתוח הראשונות של חברות טכנולוגיות חדשות ועידוד השקעות בחברות הללו.

יתרונות

בראש ובראשונה, מענק המדען הראשי הינו מקור המימון הזול ביותר. בייחוד לאור העובדה כי במקרה של כישלון, כספי הסיוע לא מוחזרים למדען. תמיכת המדען הראשי בחברה הינה לתקופה של עד 24 חודשים ומגיעה לעד 50% מהוצאות הפיתוח של החברה.  בנוסף על כך, מענק המדען הראשי מעניק לחברה "תו תקן" שמאותת למשקיעים על פוטנציאל עסקי שגלום בהשקעה בחברה.

במסגרת הסיוע מהמדען הראשי, תוכלו לקבל הוצאות שכר עבור אנשי פיתוח, הוצאות עבור רכישת חומרים שונים ובדיקות מעבדה, השתתפות ברכישת ציוד לצורך הפיתוח, הוצאות קבלני משנה המסייעים בפיתוח מענק עבור רישום פטנטים וכסף למען רכישת ידע.

על מנת לבדוק את זכאותכם למענק, 'מינופים' מעמידה לרשותכם צוות יועצים המתמחים בקביעת האסטרטגיה האופטימלית לצורך הגדרת חדשנות המוצר, אפיון והגדרת משימות הפיתוח, ליווי החברה בהליך כתיבת התוכנית והגשתה למדען הראשי וייצוג החברה בוועדות הרלוונטיות.