הלוואות בערבות מדינה

מדינת ישראל מעודדת את העסקים הקטנים והבינוניים אשר יש הצדקה כלכלית לקיומם והם בעלי פוטנציאל צמיחה, להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים, על ידי הקרן בערבות מדינה. במסגרת הלוואות בערבות המדינה תוכלו לקבל הלוואה של עד 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור, הגבוה מבין השניים.

עקרונות ההלוואה בערבות מדינה:

 • הלוואה למטרות השקעה, הקמת עסק חדש והון חוזר
 • עד 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור (הגבוה מבניהם)
 • הלוואה חוץ בנקאית שאינה קשורה לאובליגו של העסק
 • בטחונות נמוכים – עד 90% בערבות מדינה
 • פריסה ארוכת טווח ל-5 שנים
 • חצי שנה של גרייס על הקרן, בה משולמת הריבית בלבד
 • אפשרות לפירעון מוקדם ללא קנסות

ישנם 3 סוגי הלוואה עיקריים שהמדינה מחפשת להשקיע בהם:

 1. מסלול הון חוזר: הלוואות בערבות מדינה אשר מיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר זקוקים להון למימון הפעילות השוטפת שלהם.
 2. מסלול השקעות: הלוואות בערבות מדינה המיועדות לצורך הרחבת עסקים קיימים, הוספת סניפים חדשים, רכישת ציוד ומכונות לעסק או לחברה.
 3. מסלול הקמת חברות ועסקים חדשים: הלוואות בערבות מדינה המיועדות להקמת עסקים או חברות חדשות.

תנאי סף לאישור ההלוואה:

 • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • לא קיים הליך משפטי של בנק נגד העסק או בעל העסק, או באמצעות הוצאה לפועל.

'מינופים' מעמידה לרשותך את מיטב היועצים עם הידע והניסיון הנדרש להגשת הבקשה לקרן בערבות מדינה. 'מינופים' תלווה אותך לאורך כל התהליך ותעזור לך לממש את זכאותך להלוואה.