הקצאת קרקע בפריפריה

מדינת ישראל רואה בפיתוח אזורי תעשייה ביישובי הפריפריה, מנוע צמיחה של הכלכלה הישראלית. לכן היא מעודדת רשויות מקומיות ביישובים אלו, להקים ולפתח פארקים תעשייתיים משגשגים ולעודד יזמים חדשים להקים מפעלים שיספקו לתושבים מקומות עבודה חדשים.

מנהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה מהווה זרוע ממשלתית לקידום מטרה זו ואחראי על אחד מכלי הסיוע החשובים במשק הישראלי לפיתוח התעשייה, למיגור האבטלה ועידוד הצמיחה ביישובי הפריפריה. כלי הסיוע כוללים: אחריות על זמינות המגרשים, הקצאתם בפטור ממכרז וסבסוד בהוצאות פיתוח התשתיות.

המינהל אחראי על כ- 120 אזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית בפריפריה ומפעיל ארבע חברות מנהלות המשמשות זרוע ביצועית של היחידה בשטח. כמו כן מבצע המינהל באמצעות נוהל רשויות מקומיות פרויקטים רבים נוספים.

מנקודת מבטה של ממשלת ישראל, חשיבות מינוף התעשייה בפריפריה היא: פיזור אוכלוסין והעמדת מקורות תעסוקה לאוכלוסייה זו, שיפור כושר התחרות  במשק הישראלי והגברת הייצוא, הקטנת פערים כלכליים בין מרכז הארץ לפריפריה, פיתוח אזורי תעשייה ומלאכה באזורי עדיפות לאומית והגדלת פוטנציאל התעסוקה. מנקודת מבטם של היזמים והתעשיינים: קיצור תהליכי הקצאת קרקע ופיתוח התשתיות, הזדמנות עסקית חדשה ומשתלמת, קבלת זכויות במקרקעין בפטור מחובת מכרז וסבסוד הוצאות הפיתוח, חסכון בזמן ובעלויות הקמה ופיתוח באמצעות נוהל רשויות מקומיות שמאפשר ביצוע עצמי של פיתוח תשתיות על ידי הרשויות.
מנקודת מבט של הרשות מקומית: רשות חזקה היא רשות שיש בה אזור תעשייה חי ומשגשג, רווחת התושבים, הגדלת התקציב באמצעות תשלומי ארנונה לשימוש פיתוח אזורי, עידוד ומשיכת צעירים להגיע אל יישובי הפריפריה, יצירת מקומות עבודה חדשים וצמצום האבטלה, צמיחה כלכלית של התא המשפחתי – שני בני הזוג עובדים והכנסתם מובטחת.

בנוסף, קיימת השפעה גדולה על הצמיחה הכלכלית של הרשות המקומית. הגעת תושבים חדשים בעלי מקצועות מגוונים הינו גורם ממנף המתבטא ברמת שירותים גבוהה, רמת חינוך גבוהה ובעל תרומה חיובית להטרוגניות של האוכלוסייה.

על מנת לבדוק את זכאותכם להקצאת קרקע בפריפריה, מינופים מעמידה לרשותכם צוות יועצים המתמחים בקביעת האסטרטגיה האופטימלית לשם הגדרת הצורך בהקמת המפעל, כדאיות כלכלית, פתירת בעיות נוספות באזורי מתחם התעסוקה, ליווי החברה בהליך כתיבת התוכנית והגשתה למשרד הכלכלה וייצוג החברה בוועדות הרלוונטיות.