מסלול הלוואות לנפגעי הקורונה

מסלול ייעודי למימון הון חוזר להתמודדות עם השפעת התפרצות נגיף הקורונה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.

תנאי זכאות:

נכון ליום 05/05/2020

  • המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.

סכום הלוואה מקסימלי:   8% מהמחזור השנתי האחרון

עדכון חשוב!

המסלול מיועד ל:

  1. חברות בע"מ 
  2. עוסק מורשה
  3. עמותות
בנקים:

ניתן להגיש את הבקשות לבנקים נוספים שאינם עובדים עם המסלול הרגיל- בנק הפועלים ובנק דיסקונט.

חשוב להדגיש: בשלב הראשוני מומלץ לכל עסק להגיש לבנק שאיתו הוא עובד ולא להתחיל לחפש בנקים חדשים . הבנקים עמוסים בעבודה מול הלקוחות שלהם. מקרים מיוחדים ניתן לבדוק אצלינו.

בטוחות: העמדת בטוחה בשיעור של 5%  מגובה ההלוואה המאושרת (במקום 25% במסלול הרגיל)

 תקופת הלוואה:

  • הלוואה לתקופה של עד 5 שנים
  • אפשרות לדחיית תשלום הקרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 12 חודשים

עמלת הבדיקה הכלכלית: עסקים העונים על הקריטריונים במסלול זה יהיו פטורים מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית שמשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 250 ₪

 

על מנת לבדוק את זכאותכם לקבלת ההלוואה, מ'מינופים' מעמידה לרשותך את מיטב היועצים עם הידע והניסיון הנדרש להגשת הבקשה לקרן בערבות מדינה.

'מינופים' תלווה אותך לאורך כל התהליך ותעזור לך לממש את זכאותך להלוואה.