רחוב: אימבר 7 פתח תקווה
טל: 03-9466100
פקס: 03-5799667

דוא"ל:
office@minufim-group.co.il